Operasjon Ved i Oslo
Partners
kontakt oss her..
Operasjon Ved-Oslo

Kort om operasjon ved:


Vi vet at vinteren kan vare lang og nadelos i landet vart. Mange eldre og vanskeligstilte innbyggere i Oslo bor i gamle og trekkfulle leiligheter som "sluker" brensel i fyringssesongen. Opperasjon Ved-Oslo forsoker a hjelpe disse med et tilskudd til brenselforsyningen.

Operasjon Ved-Oslo er et humanitart samarbeidstiltak med formal om a hjelpe trengende i Oslo med brensel. Pa Etterstadsletta i Oslo foregar arbeidet med a klargjore veden for utkjoring til kalde husstander. Cirka 25 frivillige entusiaster jobber pa Etterstad.

Selve utkjaringen starter tidlig pa hosten og varer til utpa ettervinteren. Midler til driften skaffes til veie ved bevilgninger fra kommunen og andre bidragsytere som firmaer organisasjoner og ikke minst private.For a kunne viderefore dette hjelpearbeidet er ditt bidrag til Operasjon Ved-Oslo velkomment:
okonomiske bidrag mottas over:
Bankgironummer: 6080.05.08943

Operasjon Ved trenger gode medhjelpere

Vår gode medhjelper.

Operasjon Ved

Denne bilen har du kanskje observert i ditt nabolag. Hele vinteren frakter den ved til kalde husstander i Oslo.

Operasjon Ved

Mye ved skal hugges for å dekke vinterens behov.

Login: